www.MJErteash.ir
Solution for vibration & shock

1397/10/30  
sdfsdfمهندسی جداسازی ارتعاشات
کنترل ارتعاش و ضربه تخصص ماست


لرزه گیر فن

لرزه گیرهای قرقره ای شکل در سه مدل موجود می باشد که در ادامه مطالب می توانید مشاهده کنید


 

 

لرزه گیرهای قرقره ای شکل
 

لرزه گیرقرقره ای تیپ A و B
 

لرزه گیرقرقره ای تیپ C

 
خدمات


آمار بازدیدکنندگان

کاربران جاری 8
بازدیدکنندگان امروز 11
بازدیدکنندگان دیروز 82
بازدیدکنندگان هفته جاری      275
بازدیدکنندگان هفته قبل      273
بازدیدکنندگان ماه جاری 80
بازدیدکنندگان ماه قبل 1125
تعداد کل بازدیدها 57397
×