www.MJErteash.ir
Solution for vibration & shock

1398/03/03  
sdfsdfمهندسی جداسازی ارتعاشات
کنترل ارتعاش و ضربه تخصص ماست


لرزه گیر فن

لرزه گیرهای قرقره ای شکل در سه مدل موجود می باشد که در ادامه مطالب می توانید مشاهده کنید


 

 

لرزه گیرهای قرقره ای شکل
 

لرزه گیرقرقره ای تیپ A و B
 

لرزه گیرقرقره ای تیپ C

 
خدمات


آمار بازدیدکنندگان

کاربران جاری 3
بازدیدکنندگان امروز 24
بازدیدکنندگان دیروز 45
بازدیدکنندگان هفته جاری      37
بازدیدکنندگان هفته قبل      366
بازدیدکنندگان ماه جاری 215
بازدیدکنندگان ماه قبل 938
تعداد کل بازدیدها 62341
×